Van der Laan Mediation

“Om weer helder te zien, hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen”

Antoine de Saint-Exuperi

Als je een geschil of kwestie hebt, wil je daar zo snel mogelijk vanaf. Waar mensen zijn, ontstaan ergernissen die kunnen leiden tot een geschil of tot een conflict. Dit kan zeer stressvolle situaties opleveren. Partijen met een geschil zijn er bij gebaat conflicten zo snel mogelijk en op een constructieve manier op te lossen. Daar kan mediation bij helpen.

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict door bemiddeling van een mediator. Mediation is alleen mogelijk als partijen hier vrijwillig voor kiezen. Bijna altijd blijkt dat er voor een geschil een acceptabele oplossing is. Voor partijen is het niet eenvoudig zelf een oplossing te vinden, helemaal niet als het geschil al een conflict is geworden. De mediator slaagt hier meestal wel in, omdat hij buiten het conflict staat.

Waarom mediation?

Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Een mediator bespaart tijd en geld. Bij een gang naar de rechter wint de ene partij en verliest de ander partij. Uitgangspunt bij mediation is dat er een win- winsituatie ontstaat. Partijen spelen zelf een grote rol in het vinden van een gezamenlijke oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Er is ruimte voor creatieve oplossingen. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat kun je van mij verwachten?

Als mediator begeleid ik de onderhandelingen tussen partijen. Ik oordeel niet, maar help bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Ik help de communicatie tussen partijen te herstellen, zodat elk van de partijen zich kan focussen op de toekomst. Ik ben neutraal, onpartijdig en neem geen standpunt in. Beide partijen moeten vertrouwen in mij hebben. Mediation start met een overeenkomst en eindigt met een vaststellingsovereenkomst.

In welke situaties?

Mediation leent zich bij uitstek in geschillen tussen collega’s, arbeidsconflicten, burenruzies. Binnen de overheid kan mediation worden ingezet om conflicten tussen overheid en burgers te beslechten. Ook familiaire kwesties (scheiding, erfenis) lenen zich bij uitstek voor mediation. Deze laatste vallen buiten mijn pakket.

Tarieven

Voor tarieven neem contact op