Van der Laan Advies

“Kennis spreekt, maar wijsheid luistert”

Jimmy Hendrix

De decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten, organisaties en burgers flink in beweging gebracht. Om in die beweging mee te gaan, is een andere kijk op en invulling van dienstverlening nodig. Dit vraagt maatwerk. Vanuit mijn jarenlange ervaring in het sociaal domein, kijk ik met een heldere blik met de opdrachtgever mee en ondersteun bij het ontwikkelen van andere, nieuwe zienswijzen.

Als adviseur beschik ik over ruime dossierkennis, opgedaan in diverse beleidsfuncties bij uiteenlopende werkgevers. Ik begin met een gedegen analyse en verkenning van het vraagstuk en kom met mogelijke, vaak vernieuwende oplossingen zonder het wiel opnieuw uit te willen vinden. Het is mijn intentie bestaande expertise te benutten.

 

Opdrachtgevers kunnen mij benaderen voor het ontwikkelen van beleid, voor het analyseren van en adviseren over bestaand beleid, voor het realiseren van draagvlak van beleid en voor het redigeren van beleidsteksten.

Tarieven

Tarieven in nader overleg