Wat anderen over mij zeggen

De klant

René Helwegen   –   P&O- en reïntegratie adviseur, GGZ inGeest Amsterdam

“Met Ineke heb ik recentelijk als coachklant een coachgesprek gevoerd, waarbij zij door haar manier van gespreksvoering en haar vraagstelling in staat is gebleken mij te helpen om mijn werkvraag beter te analyseren. Hierdoor was ik beter in staat om te zien wat echt belangrijk voor me is in mijn werk. Verder heb ik meer perspectief gekregen hoe ik voor de korte én de langere termijn verder kan.”

De collega

Mariena van der Slot   –   Projectleider gemeente Maastricht

“Ik heb Ineke leren kennen in een regionaal samenwerkingsverband voor het opzetten van een gemeenschappelijk Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik had echt bewondering voor de enorme bevlogenheid en de energie die ze in haar opdrachten investeerde. Met haar doorzettingsvermogen en inzet om alle betrokken partijen daarin mee te krijgen, lukt het haar ook om echt concrete resultaten neer te zetten.”

De directeur

Mischa Kleukers   –   Manager Zorg en Ontwikkeling gemeente Maastricht

“Ik heb Ineke leren kennen als een prettige, gedreven en gepassioneerde medewerkster, die in staat is om op alle niveaus te opereren. Ineke heeft ‘visie’ en weet die ook om te zetten in beleid en in de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Naast haar zakelijke insteek hecht ze veel belang aan ‘de mens achter de mens’. Ineke bouwt persoonlijke banden op met mensen en toont oprechte interesse, waarbij ze zelf ook kwetsbaar durft te zijn. Hierdoor is ze in staat daadwerkelijk iets voor anderen te betekenen, ze te stimuleren en ze te coachen om het beste uit zichzelf te halen.”

De wethouder

Ruud Verhoeven   –   Voormalig wethouder Gulpen-Wittem

“Als Ineke van der Laan je adviseert, weet je dat er een gedegen voorbereiding aan ten grondslag ligt. Die vertaalt zich niet alleen in pure, en in haar geval uitstekende, dossierkennis; standaard blijkt uit haar advies rond een te tackelen probleem en of te bereiken doel, dat zij een eigen, actuele analyse gemaakt heeft van de uitgangssituatie en daar een verkenning naast heeft gelegd van mogelijke middelen en ingangen, die steevast goede kennis van het werkterrein verraadt maar ook gebruik van een breed en efficiënt netwerk op bedoeld gebied. Haar advies beperkt zich dan ook zelden tot een droge opsomming van gangbare oplossingen.

Haar oplossingen zijn vaak gelardeerd met originele inkleuringen en niet (vaak) bewandelde wegen. Te denken valt aan alternatieve, niet standaard gebruikte financiering en fondsen, kennis van elders gevonden bijzondere oplossingen, specifieke verhoudingen in het werkveld, introductie bij beslissers die in staat zijn ogenschijnlijk dichte deuren te openen. Haar advies helpt daarmee de bestuurder niet alleen efficiënt bestuurder te zijn en te blijven, maar de door haar aangereikte instrumenten dagen die bestuurder uit daarbij voortdurend alert, creatief en vindingrijk te blijven. Op die manier maak je niet zomaar het halen van doelstellingen mogelijk, je maakt het bijzondere haalbaar.”

Het raadslid

Marion van der Kleij  –   Fractievoorzitter GroenLinks Gulpen-Wittem

“Ineke is betrokken en oprecht geïnteresseerd in haar medemens. Ze kan ingewikkelde situaties snel analyseren en knelpunten benoemen. In mijn politieke werk heb ik haar leren kennen als een deskundig adviseur die weloverwogen, inhoudelijk goed onderbouwde adviezen geeft. Ze kan helder presenteren en spreekt duidelijke taal, maar altijd met respect voor de ander. Met haar empatische en integere levensinstelling streeft zij daadkrachtig haar doelen na.”